Wednesday, 29 June 2022

วัฒนธรรมและประเพณี

แนะนำวัฒนธรรมและประเพณี รวบรวมประเพณีพื้นบ้าน ต่างภาษที่เรารวบรวมมาให้อ่านที่นี่ทีเดียว เรารักาสกลนคร

เบิ่งบุญข้าวจี่ ประเพณีที่ดีงาม อำเภอโคกศรีสุพรรณ
สืบสานบุญเดือน 3 โคกศรีสุพรรณ บุญข้าวจี่โคกศรีสุพรรณ
เยี่ยมภูไทโนนหอม กับประเพณีบุญเดือน 3 เลี้ยงปู่ตา สิ่งศักดิ์สิทธิ์กลางป่าใหญ่
ต้นยางนายักษ์ที่เต่างอย ขนาด 8 คนโอบ ทำลอตเตอรี่เกลี้ยงแผง
สุดยิ่งใหญ่บุญเบิกฟ้า เดือน 3 พี่อำเภอบ้านม่วง สกลนคร
“โส้รำลึก” มนต์สเน่ห์แห่งชาติพันธุ์ และสกลนครดินแดนแห่งความหลากหลายวัฒนธรรม
กลุ่มผ้าครามสกลนคร กุมมือแน่นเดินหน้าสืบสาน อนุรักษ์ผ้าถิ่นไทย
เซิ้งผีโขน บ้านไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร เอกลักษณ์ชนเผ่าไทยอีสาน สะท้อนวัฒนธรรม
ศิษยานุศิษย์จากทั่วประเทศ ร่วมพิธี เจริญพระพุทธมนต์ บำเพ็ญกุศล150ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
พิธีถวายเพลิงสรีระสังขารองค์หลวงปู่แบน ธนากโร พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น

แอดมินและเพื่อนมีความต้องการที่จะรวบรวมเรื่องราวต่างๆ ขนบธรรมเนียมต่างๆ ของคนในท้องถิ่นที่ผสมผสานกับคนในเมือง ต่างเชื้อชาติ ต่างภาษา กัน