Monday, 23 May 2022

ร้านอาหารแนะนำ

แนะนำร้านอาหาร อาหารพื้นบ้าน อาหารขึ้นชื่อ แหล่งรวมร้านอาหารชั้นนำ อาหารท้องถิ่น ร้านอาหารแนะนำ ที่นี่ที่เดียว เรารักากลนคร

แอดมินและเพื่อนมีความต้องการที่จะรวบรวมเรื่องราวต่างๆ ขนบธรรมเนียมต่างๆ ของคนในท้องถิ่นที่ผสมผสานกับคนในเมือง ต่างเชื้อชาติ ต่างภาษา กัน