Monday, 23 May 2022

ข่าวสารทั่วไป

รวบรวมข่าวสารรายวัน เหตุการณ์น่าสนใจหลายอย่างที่เกิดขึ้น ที่นี่ทีเดียว เรารักสกลนคร

แอดมินและเพื่อนมีความต้องการที่จะรวบรวมเรื่องราวต่างๆ ขนบธรรมเนียมต่างๆ ของคนในท้องถิ่นที่ผสมผสานกับคนในเมือง ต่างเชื้อชาติ ต่างภาษา กัน