Friday, 19 August 2022

อัพเดทยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 (5 พ.ค. 2564)

อัพเดทยอดผู้ติดเชื้อโควิด 19 ( COVID-19) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในไทย วันนี้ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 มีผู้ป่วยรายใหม่ 2,112 ราย ทำให้มียอดรวมสะสม 72,900 รายแล้ว รักษาตัวอยู่ 30,222 ราย หายแล้วเพิ่มขึ้น 1,886 ราย ราย รวม 44,358 ราย ส่วนผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 15 ราย ซึ่งยังถือเป็นยอดที่สูงอย่างต่อเนื่อง และทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 318 ราย

อัพเดทยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19

ข้อมูลจาก ไทยสู้โควิด

สำหรับสกลนครมีผู้ติดเชื้อสะสม ยืนยันแล้ว 77 ราย

สถิติผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในแต่ละจังหวัด