Wednesday, 29 June 2022

ทึ่ง!! ชุมนุมหมอเหยาประเพณีเลี้ยงผีหมอ หวังหมู่บ้านอดุมสมบูรณ์

ชุมชนบ้านนาคู่ ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม จะมีประเพณีอยู่อย่างหนึ่งเรียกว่า ชุมนุมหมอเหยา หรือเลี้ยงผีหมอ เป็นประเพณีชาวอีสาน สืบทอดแต่โบราณ มายาวนานกว่า 100 ปี

โดยแต่ละปีจะจัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม หลังงานเทศกาลปีใหม่ ปราชญ์ชาวบ้านและบรรดาชาวบ้านจะมาร่วมกันทำพิธีชุมนุมหมอเหยา ซึ่งเชื่อว่า หากมีการทำบุญเลี้ยงผีหมอ ผีบรรพบุรุษทุกปี จะนำความอดุมสมบูรณ์เข้าหมู่บ้าน ฝนตกตามฤดูกาลปราาศจากโรคภัยไข้เจ็บ และในปัจจุบัน มีการอนุรักษ์เป็นประเพณีโบราณให้ลูกหลานรักษาสืบต่อกันไป

สำหรับการทำบุญเลี้ยงผีจะมีเครื่องเซ่นไหว้ อาหาร คาวหวาน นำมาถวายบูชา บวงสรวง บอกกล่าว เหมือนเป็นการขึ้นครู โดยจะมี พ่อหมอ แม่หมอ ปราชญ์ชาวบ้าน ทำหน้าที่เป็นสือกับผี และมีการทำรายดวงชะตาดินฟ้าอากาศ รวมไปถึงการแก้เคร็ดต่างๆด้วย

หลังจากการไหว้ถวายเครื่องเซ่นต่างๆ แล้ว บรรดาพ่อหมอแม่หมอ ก็จะร่วมกันเต็นรำประกอบเพลง ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นการประทับทรงของผี ซึ่งแต่ละคนก็จะมีการเต้นและแสดงท่าทางแปลกกันไป

ในทุกๆปีนั้นในหมู่บ้าน จะมีหมอเหยามาร่วมชุมนุมกันมากถึง 400 -500 คน