Wednesday, 29 June 2022

ป่าศักดิ์สิทธิ์สุสานบรรพชนชาวท่าแร่

หลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้ว่า หลายๆ ศาสนา เวลาที่มีผู้สิ้นชีวิต เขามีพิธีจัดการการร่างผู้สิ้นชีวิตยัง สำหรับชาวคริสนิกชนนั้นเมื่อถึงแก่กรรม ไม่ได้นำร่างไปเผาเหมือนกับชาวพุทธนะครับ เขานำร่างของผู้ล่วงลับไปฝั่งลงหลุม หรือที่เรียกว่า ปลงศพ นั่นก็หมายความว่าจะต้องมีพื้นที่สำหรับฝังร่างของผู้ล่วงลับด้วย

สำหรับชุมชุนท่าแร่ (ปัจจุบันเป็นเทศบาลท่าแร่ไปแล้ว) เป็นชุมชนคาทอลิกขนาดใหญ่ ซึ่งจัดว่ามีผู้นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิกจำนวนมากชุมชนนึงเลยทีเดียว

วันนี้เราจะพามารู้จักกับสถานที่ฝังศพผู้ล่วงลับของชาวท่าแร่กัน นั่นก็คือ ป่าศักดิ์สิทธิ์ นั่นเอง หากท่านเดินทางไปจังหวัดนครพนม ปาศักดิ์สิทธิ์จะอยู่ทางขวามือ อยู่ตรงกันข้ามกับโบสถ์ อัครเทวดามีคาแอล พอดีเลย

ภาพมุมสูงป่าศักดิ์สิทธิ์
ภาพมุมสูงป่าศักดิ์สิทธิ์
ภาพมุมสูงป่าศักดิ์สิทธิ์
การจุดเทียนให้ผู้ล่วงลับวัน All Siant

ในวัน all saints day (ช่วงต้นเดือนพฤศจิการยนของทุกปี) เหล่าบรรดาญาติพี่น้องของผู้ล่วงลับจะมาจุดเทียนในบริเวณหลุมฝังศพของผู้ล่วงลับเพื่อรำลึกถึงผู้วายชน

พิธีกรรมในวัน All Saint Day
ภาพมุมสูงด้านหน้าของป่าศักดิ์สิทธิ์

ขอบคุณภาพจาก พจจี้แชแนล