Wednesday, 29 June 2022

รำหางนกยูงหน้าไฟ ที่เดียวในโลก ( มีคลิป)

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ ไปดูศิลปะการฟ้อนรำหางนกยูง  ซึ่งในปัจจุบันการฟ้อนรำแบบนี้หาดูยากมาก  ในอดีตจะสามารถชมการฟ้อนรำแบบนี้ได้ปีละครั้ง  ในประเพณีออกพรรษาแข่งขันเรือยาวและแห่ปราสาทผึ้งประจำจังหวัดสกลนครเท่านั้น   แต่ในปัจจุบัน  เพื่ออนุรักษ์การฟ้อนรำที่อ่อนช้อยสวยงามนี้ไว้   มีกลุ่มคนที่เริ่มเอาการแสดงฟ้อนรำนี้ออกไปแสดงยังงานต่าง ๆ  และที่ได้รับความนิยม คือ เอาศิลปะฟ้อนรำนี้ไปแสดงในพิธีศพ ก่อนการฌาปนกิจ
นาย ปณต กันเสนา อายุ 57 ปี ผู้รำหางนกยูง เป็นนกยูงเพศผู้
นาย ปณต กันเสนา อายุ 57 ปี ผู้รำหางนกยูง เป็นนกยูงเพศผู้กล่าวว่า การรำหางนกยูง เป็นศิลปะการฟ้อนรำที่มีจุดเด่น  ปกติจะหาชมได้ในพิธีรำบนหัวเรือ ในช่วงเทศกาลแข่งเรือยาวประจำจังหวัดเท่านั้น  แต่เพื่อต้องการให้คนหันมามีส่วนร่วมและกระตุ้นให้เยาวชนรุ่นต่อไปได้เห็นถึงความสำคัญของศิลปะที่สืบทอดมาแต่โบราณ  จึงได้ประยุคต์ นำศิลปะการรำหางนกยูงนี้ มารำหน้าไฟ เพื่อส่งผู้วายชนม์ขึ้นสวรรค์ และให้ผู้มาร่วมงานได้ผ่อนคลาย ซึ่งที่ผ่านมามีผู้ให้ความสนใจติดต่อให้ไปรำหน้าไฟแล้วหลายงาน
ศิลปะการรำหางนกยูงนี้ มารำหน้าไฟ เพื่อส่งผู้วายชนขึ้นสวรรค์