Wednesday, 29 June 2022

สุสานดอนกระโจ

ป้ายทางเข้าสุสานดอนกระโจ

ดอนกระโจ หรือเกาะกระโจ คือพื้นที่ดินที่โผล่ขึ้นเหนือน้ำที่อยู่ในหนองหาร ซึ่งคำว่า“ดอน”ก็คือเกาะนั่นเอง ตามภาษาอีสานที่ชาวสกลนครใช้เรียกกัน ดอนกระโจก็เป็นดอนๆ หนึ่งในหลายๆ ดอนที่อยู่ในน้ำหนองหารและอยู่ติดริมฝั่งทางทิศใต้ของหนองหาร

ทางเข้าสุสาน

ดอนกระโจ มีพื้นที่ ๒๒ ไร่ ๓๔.๒ ตารางวา และยังเป็นสถานที่ของหลุม ฝังศพคนเวียดนามอพยพมาครั้งอดีตจากภัยสงคราม ตอนนั้นก็มีไม่กี่ครอบครัวและต่อมาได้เกิดบุตรหลานมากขึ้น

โดยเฉลี่ยครอบครัวคนเวียดนามช่วงนั้นจะมีบุตรธิดามากที่สุด ครอบครัวละ 10-12 คนกันเลยทีเดียว จึงทำให้ประชากรชาวเวียดนามในเขตสุขาภิบาลและเทศบาลเมืองมากขึ้นเป็นเงาตามตัว

และเมื่อถึงแก่กรรม บุตรธิดาและญาติมิตรก็จะนำร่างไร้วิญญาณไปฝังยังดอนกระโจแห่งนี้ ซึ่งอยู่ห่างจากเทศบาลเมืองสกลนครทางทิศตะวันออก ประมาณ ๒ กม. หลายคนก็เรียกว่า “ป่าช้าฝังศพชาวเวียดนาม”

ในปัจจุบันนั้นบุตรหลานของผู้ล่วงลับ ที่มีฐานะทางการเงินดีหน่อย ก็ได้พัฒนาหลุมฝั่งศพตกแแต่งด้วยวัสดุต่างๆ เช่นหินอ่อนก่อสร้างขึ้น บริเวณเหนือหลุ่มฝังศพเพื่อบ่งบอกอาณาเขตที่อยู่ของผู้เสียชีวิต และบ้างก็ติดรูปผู้ล่วงลับพร้อมสลักชื่อ วันเดือนปีเกิดไว้ เป็นภาษาเวียดนามไว้ให้บุตรหลานได้รู้ตำแหน่งของผู้ล่วงลับอีกด้วย

ปัจจุบันนี้บุตรหลานชาวเวียดนามเกือบทั้งหมดนั้น เป็นคนไทยอย่างสมบูรณ์ แต่ก็ยังรักษาธรรมเนียมประเพณีการฝังศพของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วดังเดิม และคงเป็นสุสานฝังศพ ของบุตรหลานของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในอนาคตและรุ่นสู่รุ่นต่อไปที่ไม่จบสิ้น ซึ่งก็เป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของตนเองเอาไว้อย่างมั่นคง

ที่มา : อนุรักษ์วัฒนธรรมชาวเวียดนาม