Saturday, 4 December 2021

เทศกาลมหาพรต ปัสกาที่ท่าแร่

หากเราพูดถึง เทศกาลมหาพรต หรือปัสกา เชื่อได้ว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้าง เกี่ยวกับพธีกรรมอย่างหนึ่งทางศาสนาของชาวคริสต์ นิกายโรมันคาคทอลิค แต่ก็อาจจะนึกภาพตามไม่ออกว่าคืออะไร แต่ถ้าเราพูดว่า เทศกาลอีสเตอร์ หรือกระต่ายอีสเตอร์ อาจจะอ๋อขึ้นมาเลยก็ได้

สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

เพราะใครๆจะรู้จักกระต่ายอีสเตอร์ดีจากในหนังการ์ตูน หรือหนังฝรั่งของดีชนีย์หลายๆเรื่อง พิธีกรรมทางศาสนาของชาวคริสต์ ช่วงเดือนมีนาคม จะมีการนำใบมะพร้าวมาสานเป็นรูปต่างๆ เรียกว่าใบลานเพื่อใช้ในพิธีแห่ เรียกว่าแห่ใบลาน

กระต่ายอีสเตอร์ จากภาพยนต์เรื่อง Hop

สำหรับเทศกาลมหาพรตในปีนี้ตรงกับช่วง วันพุธ, 17 กุมภาพันธ์ จนถึง วันพฤหัสบดี, 1 เมษายน 2021 ชุมนมท่าแร่ ก็มีการจัดพิธีกรรมนี้เช่นกัน หนึ่งในนั้นก็คือ การเดินรูป 14 ภาค

วันอาทิตย์ 28 มี. ค แห่ใบลาน

การเดินรูป 14 ภาค หมายถึงการติดตามพระเยซูเจ้าบนทางกางเขนของพระองค์ ด้วยการสวดภาวนา และรำพึงถึง 14 สถาน เป็นกิจศรัทธาที่เก่าแก่มากในพระศาสนจักร ซึ่งปฏิบัติกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลมหาพรต และสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ 

การเดินรูป 14 ภาค
1. พระเยซูเจ้าทรงถูกตัดสินประหารชีวิต
2. พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขน
3. พระเยซูเจ้าทรงหกล้มครั้งที่ 1
4. พระเยซูเจ้าทรงพบปะพระมารดา
5. ซีโมน ชาวไซรีน ช่วยพระเยซูเจ้าแบกไม้กางเขน
6. สตรีใจศรัทธาเข้ามาเช็ดพระพักตร์พระเยซูเจ้า
7. พระเยซูเจ้าทรงหกล้มครั้งที่ 2
8. พระเยซูเจ้าทรงบรรเทาทุกข์สตรีชาวเยรูซาเล็ม
9. พระเยซูเจ้าทรงหกล้มครั้งที่ 3
10. พระเยซูเจ้าทรงถูกเปลื้องพระภูษา
11. พระเยซูเจ้าทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน
12. พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน
13. เชิญพระศพพระเยซูเจ้าลงจากไม้กางเขน และมอบพระองค์แด่พระมารดา
14. ฝังพระศพพระเยซูเจ้าไว้ในคูหา

วันอาทิตย์ 28 มี. ค แห่ใบลาน
วันอาทิตย์ 28 มี. ค แห่ใบลาน

พิธีรับเถ้าจะทำในวันพุธเริ่มเทศกาลมหาพรต
ในระยะเริ่มแรกเทศกาลมหาพรต เป็นช่วงเวลาของการเตรียมผู้ที่จะกลับใจเป็น คริสตชน ให้ได้รับศีลล้างบาปและศีลกำลัง ในสมัยต่อมา เทศกาลมหาพรต ได้กลายเป็นช่วงเวลาของการฟื้นคืนชีวิต เป็นช่วงเวลาสำหรับคนบาปที่กระทำบาปจะได้กลับใจ ด้วยการไปสารภาพบาปกับพระสังฆราชหรือพระสงฆ์

วันพุธรับเถ้า

มหาพรต เป็นภาษาลาตินว่า “Quadragesima” แปลว่า “ที่สี่สิบ” (ภาษาอังกฤษเรียกเทศกาลนี้ว่า “Lent”) คือช่วงเวลาที่เริ่มตั้งแต่ “วันพุธรับเถ้า (Ash Wednesday)” ไปจนถึง “ช่วงบ่ายของวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์” ซึ่งกินเวลาประมาณ 6 สัปดาห์ หรือ 42 วัน โดยจะหักวันอาทิตย์ออกเนื่องจากทุกวันอาทิตย์ถือว่าเป็นวันปัสกาเสมอ ทำให้เหลือ 36 วัน ดังนั้น จึงต้องบวกวันให้ครบ 40 วัน เทศกาลมหาพรต จึงต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันพุธรับเถ้า ซึ่งจะบวกถึงวันเสาร์ อีก 4 วัน อันเป็นช่วงเวลาแห่งการเตรียมตัวเข้าสู่เทศกาลมหาพรต รวมเป็น 40 วันพอดี

เทศกาลนี้มีขึ้นเพื่อการสมโภชปัสกา ซึ่งเป็นวันฉลองใหญ่ มีความสำคัญที่สุดในรอบปีของพระศาสนจักร เป็นวาระแห่งการเฉลิมฉลองที่พระเยซูเจ้าทรงรับทรมาน สิ้นพระชนม์ และทรงกลับคืนพระชนม์ชีพ เพื่อช่วยมนุษยชาติให้คืนดีกับพระเจ้ามารับชีวิตร่วมกับพระองค์

40 วันมีความหมายว่าอย่างไรต่อคริสตชนตามปรากฏในพระคัมภีร์ การอดอาหารของพระเยซูเจ้าในถิ่นทุรกันดารก่อนที่ปฏิบัติภารกิจของพระองค์ ตลอดจนเรื่องราวอื่น ๆ ในประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอล เช่น

  • ฝนที่ตกติดต่อกัน 40 วัน 40 คืน ในสมัยโนอาห์
  • 40 วัน 40 คืน ที่โมเสสจำศีลอดอาหารบนภูเขาซีนาย
  • 40 วัน ที่ประกาศกเอลียาห์เดินทางไปยังภูเขาโฮเร็บ
  • 40 ปี ของการเดินทางของประชากรอิสราเอลในทะเลทรายก่อนเข้าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญา
  • 40 วัน ของการที่ประกาศกโยนาห์ประกาศการกลับใจแก่ชาวนินะเวห์

ดังนั้น การจำศีลในช่วงเทศกาลมหาพรต สำหรับพระศาสนจักรจะให้ความสำคัญกับเลข 40 เพื่อให้คริสตชนร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าในพระทรมาน และการกลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์

ข้อมูลจาก: http://catholic.egat.co.th