Monday, 23 May 2022

ข่าวดี !!! วัคซีน mRNA สัญชาติไทย จุฬาฯ ผ่านทดลองในคนเฟส 2 แล้ว

mRNA


ข่าวดี !!! วันนี้ (29 ก.ย.) นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยในงานเสวนา THAILAND COVID-19 VACCINE FORUM 2021 สถานการณ์ความก้าวหน้าการพัฒนาวัคซีนไทยสู้โควิด-19

โดยทีมประเทศไทย ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ โดยระบุว่า ความคืบหน้าของวัคซีนชนิด mRNA ภายใต้การดูแลของจุฬาฯ ปัจจุบันผ่านการทดลองสัตว์แล้ว เบื้องต้นการกระตุ้นภูมิในหนูพบค่า titer สูง สะท้อนประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัสไม่ให้เข้าสู่เซลล์ได้ดี ขณะที่ในลิงได้ค่าสูงราว 5,000 titer