Saturday, 4 December 2021

ข่าวดี !! วัคซีน Pfizer 1.5 ล้านโดสถึงไทย 30 กรกฎาคม 2564

Pfizer

ข่าวดี !! วัคซีน Pfizer 1.5 ล้านโดสจะมาถึงประเทศไทย 30 กรกฎาคม 2564

1) ได้รับบริจาคจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา โดยการประสานตรงระหว่างกระทรวงต่างประเทศของทั้งสองประเทศ จำนวน 1.5 ล้านโดส

2) จัดซื้อจากบริษัท Pfizer จำนวน 20 ล้านโดส

วัคซีน Pfizer เป็นเทคโนโลยี mRNA ซึ่งมีความบอบบาง จึงสลายตัวง่าย มีความยุ่งยากที่จะต้องเก็บที่อุณหภูมิเยือกแข็ง โดยเก็บที่อุณหภูมิ -70 องศาเซลเซียสได้นาน 6 เดือน และอยู่ในอุณหภูมิตู้เย็นธรรมดา 2-8 องศาเซลเซียสได้เพียง 1 เดือน

สิ่งพึงระมัดระวังของวัคซีนดังนี้

1) วันหมดอายุ มีกรณีผิดพลาดเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกามาแล้วว่า ได้ฉีดวัคซีนที่หมดอายุแล้วให้กับคนอเมริกันเกือบ 1000 คน โดยที่วันหมดอายุข้างขวดยังไม่หมดอายุ เพราะเป็นกำหนดสำหรับเก็บ -70 องศาเซลเซียส

2เมื่อเอาออกมาเก็บที่อุณหภูมิตู้เย็น วันหมดอายุจะเหลือเพียงหนึ่งเดือน จึงต้องระมัดระวังนับวันหมดอายุใหม่ให้ถูกต้อง ไม่ใช่ดูวันหมดอายุเดิมที่อยู่ข้างขวดวัคซีน2) มีการแพ้ที่พบน้อยมาก แต่มีความรุนแรงมาก ที่เรียกว่าแพ้แบบช็อค (Anaphylaxis) โดยวัคซีนไฟเซอร์พบ 4.7 รายใน 1,000,000 โดส และของ Moderna พบ 2.5 รายต่อ 1,000,000 โดส (เกือบทั้งหมดเป็น ผู้หญิง)

3) พบกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ (Myocarditis) โดยเฉพาะในผู้ชายที่อายุน้อย ของ Pfizer พบ 0.8 รายต่อ 1,000,000 โดส และ Moderna พบ 0.95 ราย ใน 1,000,000 โดส