Wednesday, 29 June 2022

คุณพระช่วย!!!!! Mask พระทำ

วันที่ 9 มีนาคม 2563  ที่วัดป่าสุทธาวาส 2 บ้านหนองบัวทอง ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  พระภิกษุสงฆ์ ร่วมกับคณะจิตอาสาร่วมกันทำ MASK หน้ากากอนามัยจากจีวร เพื่อนำไปเพื่อแจกจ่าย ให้กับพระสงฆ์ และ รพ.สต  ในเขต จังหวัดสกลนครไว้สวมใส่เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)
ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019  (COVID-19) ทั่วโลกยังถือว่าอยู่ในช่วงน่าเป็นห่วง  หลายพื้นที่ในประเทศไทยได้กำหนดเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง    ส่งผลให้ MASK หรือหน้ากากอนามัยกลายเป็นของหายาก
ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือ พี่น้องประชาชน ในสถานการณ์การต่อสู้กับการระบาด ไวรัสโคโรนา 2019   (COVID-19)    พระราชวิสุทธินายก เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร ฝ่านธรรมยุต และ พระวิทยา จันทร์ฉลอง อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  จึงได้มีแนวคิด  นำเอาผ้าจีวร ที่ญาติโยมนำมาถวาย  มาตัดทำเป็นหน้ากาก เพื่อแจกจ่ายไปยังวัดต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
เพราะเห็นว่าพระมีโอกาสเสี่ยงที่จะติดโรคโควิด-19 ได้เหมือนกัน   เนื่องจากวัดเป็นสถานที่  ที่ญาติโยมต่างพากันเดินทางเข้าออกเพื่อมาทำบุญจำนวนมาก
แรงงานในการตัดเย็บหน้ากากในครั้งนี้   พระราชวิสุทธินายก เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร ฝ่านธรรมยุต  ให้พระลูกวัด และญาติโยมที่มีความชำนาญ มาช่วยกันตัดเย็บ  โดยเริ่มทำมาตั้งแต่วันที่6มีนาคม 2563 
จนสามารถผลิตหน้ากากอนามัยได้วันละ400-500 อันต่อวัน  จากนี้จะนำไปแจกจ่ายยังวัดต่างๆในจังหวัดสกลนคร  นอกจากนี้ บางสวนก็จะนำไปมอบให้โรงพยาบาลประจำตำบล   ซึ่งจะผลิตไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะพอกับความต้องการ  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน