Saturday, 4 December 2021

ทำความรู้จักกับชุดตรวจ Rapid Antigen Test

Rapid Test

วันนี้เราจะมาแนะนำ ชุดตรวจโควิด 19 ด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นชุดตรวจโควิด 19 ในรูปแบบของ Rapid test ที่ให้ความแม่นยำถึง 96% แถมยังรู้ผลไวอีกด้วย

โดยอุปกรณ์จะมีดังนี้

ตลับทดสอบ
ไม่ Swap

5 ขั้นตอนง่ายๆ ตรวจโควิด🦠ด้วยตนเอง

1. เตรียมสถานที่ อ่านคู่มือ และตรวจสอบชุดตรวจว่ามีอุปกรณ์ครบ 4 ชิ้นหรือไม่ – หลอดใส่น้ำยาสกัด – จุกฝาหลอด – ไม้ Swab – ตลับทดสอบ

2.เก็บตัวอย่างจากโพรงจมูก ลึกประมาณ 2ซม. หมุน 5 รอบ ทำ2รูจมูก

3. ใส่ไม้ swab เข้าไปในหลอดน้ำยาสกัด หมุนวน 5 รอบ พร้อมทั้งบีบหลอด จากนั้นนำไม้ออกและปิดจุก

4. หยดน้ำสกัด ลงไปในตลับทดสอบ รอ 15 นาที (หรือตามคู่มือ) 📍การใช้ชุดตรวจโควิด19 (Rapid Antigen Test) และการแปลผลด้วยตนเอง

https://youtu.be/X1aFGsyUonU 📍การเลือกซื้อชุดตรวจไวโควิด19 (Rapid Test) สิ่งควรรู้ และระวังซื้อผิด!! https://youtu.be/NU4m0HpeXM4