Monday, 24 January 2022

ทำความรู้จักกับวัคซีนโควิด-19

มาทำความรู้จักกับวัคซีนโควิค-19 ที่กำลังใช้ในประเทศไทยมีอะไรกันบ้าง

วัคซีนโควิด-19

Sinovac (ซิโนแวค) ผลิตจากประเทศจีน เป็นวัคซีนที่ผลิตจากไวรัสที่ไม่มีชีวิต หรือ ที่เรียกว่าเชื้อตายนั่นเอง วิธีการฉีด คือ การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ

AstraZeneca

AstraZeneca/Oxford วัคซีนที่ใช้ไวรัส Adenovirus เป็นไวรัสที่ไม่ได้ก่อโรคในคน เข้าไปในเซลล์เพื่อผลิตภูมิคุ้มกันต่อต้านเชื้อโควิด-19 ฉีดทั้งหมด 2 ครั้ง ครั้งที่ 2 ฉีดห่างจากครั้งแรก 4 – 12 สัปดาห์

Sputnik V 

Sputnik V วัคซีนจากรัสเซีย เป็นวัคซีนที่ผลิตจากเทคโนโลยีเวกเตอร์ไวรัส (Viral Vector) เหมือนกับวัคซีน AstraZeneca คือ ใช้ไวรัสชนิดอื่นเป็นตัวพาสารพันธุกรรมของไวรัสโควิด-19 เข้าสู่ร่างกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน

Pfizer 

Pfizer วัคซีนที่ใช้เทคนิคชนิดใหม่อย่าง mRNA โดยการฉีดพันธุกรรมโมเลกุลที่เรียกว่า mRNA ที่คิดค้นโดยบริษัทไฟเซอร์ (Pfizer) ร่วมกับบริษัทไบโอเอ็นเท็ค (BioNTech) ฉีดทั้งหมด 2 เข็ม โดยเข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรก 21 วัน ใช้วิธีการฉีดเข้ากล้ามเนื้อแขนด้านบน จากผลการทดลองพบว่ามีประสิทธิภาพถึง 95% (ข้อมูลจาก Bangkokpost)

ChulaVac 

ChulaCov19 เป็นการคิดค้นออกแบบและพัฒนาโดยคนไทย ดยคุณหมอนักวิทยาศาสตร์ผู้คิดคนเทคโนโลยีนี้ คือ Prof.Drew Weissman จาก มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย 

วัคซีน ChulaCov19 ผลิตโดยสร้างชิ้นส่วนขนาดจิ๋วจากสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา (โดยไม่มีการใช้ตัวเชื้อแต่อย่างใด) ซึ่งเมื่อร่างกายได้รับชิ้นส่วนของสารพันธุกรรมขนาดจิ๋วนี้เข้าไป จะทำการสร้างเป็นโปรตีนที่เป็นส่วนปุ่มหนามของไวรัสขึ้น (spike protein) และกระตุ้นให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันไวเตรียมต่อสู้กับไวรัสเมื่อไปสัมผัสเชื้อ

เมื่อวัคซีน mRNA ทำหน้าที่ให้ร่างกายสร้างโปรตีนเรียบร้อยแล้ว ภายในไม่กี่วัน mRNA นี้จะถูกสลายไปโดยไม่มีการสะสมในร่างกายแต่อย่างใด  (ข้อมูลจาก ข่าวสารจุฬา)