Friday, 19 August 2022

นกปากห่างหนีหนาวจากไซบีเรียริมทะเลสาบหนองหาร

นับเป็นเรื่องราวที่ดีสำหรับ ย้ายถิ่นฐานชั่วคราวของนกปากห่าง ซึ่งได้เข้ามาในพื้นที่นกเหล่านี้มีอาหารโปรดที่ชื่อว่า “หอยเชอรี่” นับเป็นเรื่องดีสำหรับชาวนา