Saturday, 4 December 2021

ล็อคดาวน์ ห้ามออกจากบ้าน เริ่ม 20 ก.ค.

จากสถานการณ์ การแพร่เชื้อของโควิด 19 ที่มียอดแตะ 1 หมื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น หน่วยงาน ศบค. ได้มีมติว่า ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. จะเริ่มล็อกดาวน์ ไม่ให้ออกจากนอกบ้าน เว้นกรณี ไปซื้ออาหาร ไปพบแพทย์ และกิจกรรมที่ กบค. กำหนดเท่านั้น ซึ่งหากยังไม่ไดีขึ้น จะใช้โมเดล อู่ฮั่น นั่นคือการปิดเมืองคุมโรค

ในห้างสรรพสินค้า เปิดได้เฉพาะ ซูเปอร์มาเก็ต และร้านขายยา ส่วนธนาคารในห้างห้ามเปิด (ด้านนอกเปิดได้) ส่วนร้านสะดวกซื้อและตลาดสด เปิดได้ถึง 2 ทุ่ม และเคอร์ฟิว 3 ทุ่ม ถึง ตี 4 ห้ามทำกิจกรรมตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป

ส่วนการเดินทางขนส่งในจังหวัดจะมีการคุมเข้มเหมือน เม.ย. ปี 63 โดยใช้กำลังทหารให้มากขึ้น ในจุดตรวจต่างๆ

ข้อมูลจาก The reporter