Wednesday, 29 June 2022

สาธารณสุขสกลนคร ส่งทีมบุคลากร ร่วมเป็นนักรบเสื้อขาว

ข้อมูลจาก เพจ งานประชาสัมพันธ์ สสจ. สกลนคร

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (MERT) “นักรบเสื้อขาว”

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และโรงพยาบาลชุมชน (ทีมที่ 4) เพื่อร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานโรงพยาบาลสนามสู้ภัยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลบุษราคัม อาคารชาแลนเจอร์ IMPACT ARENA เมืองทอง จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 1 – 14 มิถุนายน 2564

นำทีมโดย นายแพทย์ณรงค์ จันทร์แก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เภสัชกร จำนวน 1 คน นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 คน และพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 5 คน รวมทั้งหมด 8 คน