Saturday, 4 December 2021

เคาะราคาแล้ว “วัคซีนโมเดอร์นา” เข็มละ 1,900 บาท

เคาะราคาแล้ว "วัคซีนโมเดอร์นา" เข็มละ 1,900 บาท
เคาะราคาแล้ว “วัคซีนโมเดอร์นา” เข็มละ 1,900 บาท

เคาะราคาเรียบร้อยแล้วสำหรับ “วัคซีนโมเดอร์นา” รพ.เอกชนเคาะราคากลาง เคาะราคาอยู่ที่ เข็มละ 1,900 บาท และ 2 เข็มที่ราคา 3,800 บาท ซึ่งวัคซีนโมเดอร์นา จะมีกำหนดส่งมอบในเดือนตุลาคมนี้

สมาคมโรงพยาบาลเอกชน เปิดเผยการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมในช่วงเช้าวันนี้ โดยที่ประชุมมีมติกำหนดราคากลางของค่าบริการวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา ที่จะต้องซื้อผ่านองค์การเภสัชกรรม (อภ.) เข็มละ 1,900 บาท รวม 2 โดสราคา 3,800 บาท

ที่มา posttoday