Saturday, 4 December 2021

เริ่มแล้ว ฉีควัคซีนกลุ่ม 60 ปีและกลุ่มโรคประจำตัว 7 มิ.ย. 2564

เริ่มแล้ว ฉีควัคซีนกลุ่ม 60 ปีและกลุ่มโรคประจำตัว 7 มิ.ย. 2564

ประกาศจากสาธารณะสุขจังหวัดสกลนคร สำหรับประชาชนกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป และ ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่ม และมีการลงทะเบียน จองวัคซีน ผ่านระบบ “หมอพร้อม” ในช่วงวันที่ 7-14 มิถุนายน 2564 ที่จะต้องฉีดในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

โดยผู้ที่นัดฉีดวันที่ 7-8 มิถุนยาน 2564 ให้มารับการฉีดวัคซีนในช่วงเช้า เวลา 8.00-12.00 น. และผู้ที่นัดวันที่ 9-14 มิถุนายน 2564 ให้เข้ามาฉีดวัคซีนในช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.00 น

หากมีข้อสงสัย โทร 093-328-5264