Monday, 23 May 2022

แอนติบอดี้คืออะไร มีผลอะไรกับร่างกาย

จริงหรือไม่ ? ที่การตรวจแอนติบอดี้ในร่างกายมนุษย์ กำลังจะเป็นที่พึ่งใหม่ของมนุษยชาติ แอนติบอดี้ คือโปรตีนในร่างกายมนุษย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกันที่มีต่อเชื้อต่างๆ

แต่ในบทความนี้ เรากำลังพูดถึงแอนติบอดี้ต่อไวรัสตัวร้าย Covid-19!

โดยทั่วไปการตรวจแอนติบอดี้ มีสอง ประเภท คือ

ปริมาณ และ มี

Qualitative test เพื่อดูว่าเรา”มี”แอนติบอดี้ต่อเชื้อหรือไม่ ซึ่งผลจะมีแค่ ใช่ หรือ…ไม่

การตรวจชนิดนี้ได้จากการเอาสารคัดหลั่งเช่น สารคัดหลั่งจากจมูก เป็นต้น ไปตรวจ

ในขณะที่ Quantitative test เป็นการตรวจดู “ปริมาณ”ของแอนติบอดี้ ซึ่งได้จากการตรวจเลือด

ทำไมไม่ทำการตรวจไปเลยล่ะถ้าทำได้ ?

นั่นเพราะเรามีสามปัญหา เป็นปราการใหญ่ที่ขวางอยู่

  1. การแปลผลจาก Qualitative test บอกได้แค่มีหรือไม่มี แต่ไม่ได้บอกว่าเรามีแอนติบอดี้เท่าไหร่ และที่สำคัญถ้ามีมันเพียงพอกับการจะไม่ติดโรคครั้งต่อไปหรือไม่

ทำไมเราไม่ตรวจแบบ Quantitative เพื่อดูปริมาณไปเลยล่ะ

การตรวจแบบ Quantitative เอง เราก็ยังไม่มีค่าอ้างอิงมาตรฐานที่จะใช้แปลผล สำหรับตรวจหาแอนติบอดี้ เพราะค่าอ้างอิงมาตรฐานเหล่านี้ใช้เวลาจากการวิจัยเป็น “ปีๆ”กว่าจะออกมาได้ผลเป็นตัวเลขที่เชื่อถือได้ นอกจากนี้แม้จะผ่านปัญหาข้อนี้ไปได้ เราก็ยังไม่รู้ว่าแอนติบอดี้ที่พบว่ามีนี้ จะคงอยู่ไปอีกนานเท่าไหร่ และจะป้องกันการติดเชื้อครั้งต่อไปได้จริงหรือไม่ มันจะทำให้เรามีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไปอีกนานเท่าไหร่

2. คุณภาพของชุดตรวจส่วนใหญ่ ยังไม่ได้มาตรฐาน

3. ข้อสุดท้ายแม้แต่ตัวตรวจที่ดีก็ยังมีการแปลผลบวกลวง คือให้ผลว่ามีแอนติบอดี้ ทั้งที่แท้จริงไม่มีแอนติบอดี้อยู่

ดังนั้นการจะนำแอนติบอดี้เทสต์มาใช้ จึงต้องมีการระดมความคิดและวางแผนให้ถี่ถ้วน ว่าจะจัดการกับข้อมูลผลตรวจมหาศาลนั้นอย่างไร

นอกจากนี้ยังมีคำถามเกิดขึ้นว่า “ถ้าร่างกายมีภูมิคุ้มกันหลังติดเชื้อ งั้นถ้าฉันที่อายุน้อยและแข็งแรงสมควรจะเอาตัวเองไปให้ติดเชื้อ จะได้มีภูมิคุ้มกันดีไหม”

ผู้เชี่ยวชาญคัดค้านหัวชนฝา
”คุณไม่มีทางรู้เลยว่า หลังจากติดเชื้อร่างกายของคุณจะตอบสนองอย่างไร เรามีเคสให้เห็นมากมาย คนที่อายุน้อยและแข็งแรง สุดท้ายจบลงที่ความตายหลังติดเชื้อไม่นาน”

Cr.Doctor Mike,The Wall street Journal
ข้อมูลจาก thonburibamrungmuang