Saturday, 4 December 2021

เกษตรกรสร้างค้อ ปลูกหวายดงสร้างเงินแสน

ปลูกหวายดงสร้างเงินแสน

วันนี้จะพาไปรู้จักกับ ลุงทองเชื่อม เจ้าของหวายดงพันธุ์พื้นบ้าน ประธานกลุ่มผู้ปลูกหวาย บ้านโนนสำราญ ที่ปลูกหวายในพื้นที่ 16 ไร่ คือมีชื่อสวนว่า สวนหวายใจดี ในตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

โดยเกษตกรชื่อ คุณทองเชื่อม พูนกองทอง ซึ่งปลูกมาแล้วกว่า 20 ปี ก่อนหน้าที่ปลูกเป็นมันสำปะหลัง นำหวายที่ขึ้นตามธรรมชาติมาปลูก เพราะเห็นว่า น่าจะสร้างรายได้มากกว่าปลูกมันสำปะหลัง โดยเลือกพันธุ์ของลุงทองเชื่อม จะเลือกเอาหวายที่ขึ้นตามธรรมชาติ โตเร็ว เนื้อเยอะ

นายทองเชื่อม พูนเทกอง ประธานกลุ่มผู้ปลูกหวาย บ้านโนนสำราญ

เคร็ดลับในการปลูกคือ เตรียมดินตากแดดไว้ 15 วัน แล้วไถกลบ หลุมปลูก ขุดให้ลึก 20 เซนตเมตร รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก นำต้นหวายจากแปลงเพราะชำอายุ 7 เดือนลงไปปลูก

กล้าหวาย

การปลูกหวายดง จะปลูกให้ห่างกันระหว่างต้น 1 เมตร ระหว่างแถว 2 เมตร เฉลี่ย 1 ไร่ ก็ประมาณ 800 ต้น ลุงทองเชื่อมบอกว่า ในปีแรกๆ นั้น จะไม่ใช้สารเคมี จะกำจัดวัชพืชเองโดยไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าใดๆเลย

แปลงหวาย
แปลงปลูกหวาย

ในช่วงแรกๆ ต้องหมั่นให้น้ำ เสม่ำเสมอ ค่อยกำจัดวัชพืช อยู่ตลอด หวายที่อายุ 2 ปีก็จะเริ่มเก็บตัดผลผลิตได้

ต้นหวาย

สวนหวายใจดีจะเพาะต้นกล้า จากเมล็ดของหวายไปด้วย คู่กับการเก็บห่อไปขาย

การเพาะกล้าหวาย
กล้าหวาย

และยังมีการแปรรูปเป็นหวายอบแห้งเพื่อส่งออกไปขายยังต่างประเทศอีกด้วย โดยนำยอดหวายออ่นที่คัดแล้ว ตัดเป็นเส้นยาวประมาณ 15 เซนติเมตร นำไปต้ม จากนั้นนำไปอบแล้วผึ่งลมไว้ แล้วนำมาบรรจุใส่ถุงศูนยากาศ ซึ่งจะเก็บไว้ได้นานเป็นปีเลยทีเดียว

หวายพืชตระกูลไม้เลื้อย พืชสารพัดประโยชน์ นำมาสานเฟอร์นิเจอร์ หรือนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู จากหวายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เกษตรกรท่านหนึ่งใน จ.สกลนคร นำมาปลูกเพาะขยายพันธุ์ สร้างรายได้ทำแปรรูปอบแห้งส่งต่างประเทศ ราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 2,500 บาท