Saturday, 4 December 2021

สวนสาธารณะดอนเกิน ท่าแร่

สวนสาธารณะดอนเกิน ท่าแร่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าแร่ อ.เมือง สกลนคร บริเวณริมหนองหาร ตรงกันข้ามกับตัวเมืองสกลนคร สร้างขึ้นเมื่อ ประมาณปี พ.ศ. 2535 และถูกปรับปรุงใหม่ หมดในปี พ.ศ. 2562   ลักษณะเป็นเกาะเล็กๆ ติดกับแผ่นดินใหญ่ เป็นสวนสารธาณะอีกที่นึงที่สวยงานและ บรรยากาศดีมาก โดยเฉพาะในช่วงเช้า และตอนเย็น  สำหรับท่านที่ต้องการจะมาสัมผัสบรรยากาศของสวนดอนเกินแห่งนี้ สวยจะอยู่ถนน คงสวัสดิ์ จากถนนหลัก (สกลนคร - นครพนม) ถ้าหันหน้าไปทางนครพนม จะเป็นถนนที่อยู่ตรงกันข้ามกับสนามกีฬาเลย ลงไปจนสุด ซอย เจอหนองหาร ท่านก็จะเจอ สวนดอนเกินแล้ว
ป้ายทางเข้าสวนสาธารณะดอนเกิน

ภาพจากมุมสูงสวยงามมาก

ภาพมุมสูงดอนเกิน

บริเวณรอบๆ บรรยากาศทะเลสาบติดถนน ถอดยาวไปจนถึง จุดชมวิว หนองหาร

บรรยากาศทะเลสาบ
มุมมองจากมุมสูงด้านหน้าดอนเกิน