Wednesday, 29 June 2022

หนองหารน้อย อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ

         สำหรับบึงเก็บน้ำแห่งนี้ ชื่อว่า หนองหารน้อย หรือ อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ ก่อตั้งเมื่อปี 2553 มีพื้นที่ ประมาณ 10 ไร่ ใช้เป็นสถานที่รวบรวมบัวพันธุ์ต่างๆ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับบึงหนองหาร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนครสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาพักผ่อนและชื่นชมกับธรรมชาติริมบึง ก็เป็นอีกมุมหนึ่งภายใน อุทยานบัวแห่งนี้ 
      หนองหารน้อย ตั้งอยู่บนถนนสายสกลนคร-นครพนม อยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
หนองหารน้อย
        อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรตินอกจากเป็นแหล่งเพาะพันธุ์บัวแล้ว ยังเป็นที่ พักผ่อนออกกำลังกาย ยิ่ง ช่วงเย็นๆ ผู้คนพากันมานั่งเล่นเดินเล่นไปตามสะพานไม้ที่ทอดกลางสระบัว หรือปั่นจักรยาน พายเรือ รวมไปถึง ขี่เจ็ทสกีที่ หนองหารน้อยด้วย เรียกได้ว่า เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของผู้คนที่อยู่ใกล้และไกลเลยทีเดียว