Friday, 19 August 2022

อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร

อุทยานบัว

     ก่อนถึงหมู่บ้านท่าแร่ ลองมองไปทางซ้ายมือ เราจะเจอกับอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติอยู่ตรงข้ามกับบึงหนองหาน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
       อุทยานบัวสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2553 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมบัวพันธุ์ต่างๆ และรองรับการประชุม วิชาการบัวนานาชาติปี พ.ศ.2553 ที่จัดขึ้นที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
       นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้า ของนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมทั้งยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสกลนคร  
       ความโดดเด่นของอุทยานบัวคือ มีบึงบัวขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าทางเข้า มีสะพานไม้สีแดงทอดยาวเชื่อมต่อกันสำหรับเดินชม ดอกบัวรอบสระ มีศาลาชมวิวกลางบึงบัวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ นั่งชมบัวรับลมเย็น นับเป็นอุทยานบัวที่ใหญที่สุดของประเทศ 

การเดินทาง

      อุทยานอยู่ห่างจากตัวเมืองสกลนครประมาณ 20 กิโลเมตร การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 22สกลนคร-นครพนม เลยทางแยกเข้ามหาวิทยาลัยประมาณ 2 กม. ไปทางท่าแร่ หรือนครพนม
     รถโดยสาร  รถโดยสารสายกรุงเทพฯ-นครพนม สามารถลงรถด้านหน้าอุทยานได้ รถโดยสารสายกรุงเทพฯ-สกลนคร สามารถลงรถที่ บ.ข.ส แล้วต่อรถสองแถวสายสกลนคร-ท่าแร่ มาที่อุทยาน