Saturday, 4 December 2021

เที่ยวชมวัดถ้ำขาม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

วัดถ้ำขามหรือภูขาม (เทสกเจดีย์ เทสรังสีอนุสรณ์) ตั้งอยู่ที่ อ.พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร บนสันเขาภูพาน มีบรรยกาศร่มรื่นงดงาม และเป็นอนุสรณ์ว่า หลวงปู่เทสก์ ได้เคยมาจำพรรษาอยู่ ณ ที่นี้

ทางขึ้นวัดถ้ำขาม
ทางขึ้นวัดถ้ำขาม
ลานจะเป็นลักษณะหินขนาดใหญ่
นกยูง
วิวเทือกเขาภูพาน
วิวเทือกเขาภูพาน
สถาปัตยกรรม แบบเจดีย์จตุรัสมุข

วัดถ้ำขาม เป็นสถาปัตยกรรม ในแบบเจดีย์จตุรัสมุข ซึ่งผสมผสานกันระหว่าง อีสานกับอยุธยา ภายในประดิษฐาน รูปหล่อสำริดลของหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ภายในวัดมีกุฏิเดิมของ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร ซึ่งหลวงปู่เทสก์นั้น ได้มาจำพรรษาที่กุฏิแห่งนี้ จนกระทั่งละสังขาร ณ ในปี พ.ศ. 2537

หลวงปู่เทสก์

ปัจจุบันได้ทำหุ่นเหมือนหลวงปู่เทสก์ หล่อด้วยไฟเบอร์กลาส ในอิริยาบถนั่งเก้าอี้ในกฎิเพื่อจำลองเหตุการณ์ประหนึ่งว่าหลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่

ตำนานของวัดถ้ำขามมีมากมาย เล่ากันว่าตอนที่หลวงปู่ฝันเดินธุดงมาอยู่ใหม่ๆมีเสือแม่ลูกอ่อนอาศัยอยู่ในถ้ำอยู่แล้วแต่ด้วยบูญบารมีหรืออะไรก็ไม่รู้เสือแม่ลูกอ่อนยอมสละถ้ำให้หลวงปู่อยู่และได้สร้างเป็นที่ปฏิบัติธรรมเป็นวัดถ้ำขามมาจนทุกวันนี้

ข้อมูลจาก
อ๊าด อากาศ Art Akat